Cenik za uporabo prostorov večnamenskega centra


OBČINA DORNAVA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), je Občinski svet Občine Dornava na 2. redni seji, dne 18.12.2014 sprejel

CENIK ZA UPORABO PROSTOROV VEČNAMENSKEGA CENTRA VAŠKO – KULTURNE DVORANE DORNAVA

VELIKA DVORANA
Vključuje najem velike dvorane, sanitarij, kuhinje, avle in garderobe.

- Vikend najem                                                                                                                                                                                                                                 500,00 EUR
  • prevzem ključev v petek od 10.00 do 12.00 ure,
  • predaja ključev v ponedeljek do 10. ure
Dnevni najem                                                                                                                                                                                                                                 200,00 EUR
  • v primeru, da je vikend zaseden, najem v petek ni možen,
  • prevzem ključev na dan najema od 10.00 do 12.00 ure,
  • predaja ključev naslednji dan do 10. ure

- Sedmine                                                                                                                                                                                                                                        120,00 EUR

Občni zbor društva s sedežem v Občini Dornava – dnevni najem                                                                                                                                  brezplačno

- Najem tehnike s tehnikom (ozvočenje, odrska razsvetljava, projektor)                                                                                                                         80,00 EUR

VELIKA SEJNA SOBA
Vključuje najem velike sejne sobe (vključno s prenosnikom in projektorjem)

- Dnevni najem                                                                                                                                                                                                                                120,00 EUR

- Vikend najem                                                                                                                                                                                                                                180,00 EUR

MALA SEJNA SOBA
Vključuje malo sejno sobo (vključno s prenosnikom in projektorjem) in avlo.

Dnevni najem                                                                                                                                                                                                                                  60,00 EUR

- Vikend najem                                                                                                                                                                                                                                100,00 EUR

Društva s sedežem v Občini Dornava malo sejno sobo za sestanke lahko koristijo brezplačno (prevzem ključev na dan sestanka do 10. ure, predaja ključev drugi dan do 10. ure). V kolikor društvo ključev ne vrne kot je dogovorjeno, se smatra kot dvodnevni najem sejne sobe.

Cena vključuje DDV, vse stroške in generalno čiščenje.
Najemnik je dolžan prostore pospraviti, grobo očistiti in poskrbeti za odvoz smeti.
Najemnik je dolžan poravnati tudi morebitno nastalo škodo.

V veliki in mali sejni sobi so možni manjši prigrizki, brez toplih obrokov in preurejanja prostora.

Štev.:     11-0005/2014
Datum:    18.12.2014
Rajko Janžekovič, župan