Dogodki, kategorija - Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

13.06.2020 - 14.06.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Vikend najem, poroka

Vikend najem, poroka

20.06.2020 - 21.06.2020 do 23:00:00
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

vikend najem – POROKA

vikend najem – POROKA

27.06.2020 - 28.06.2020 do 23:00:00
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

08.08.2020 - 09.08.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

22.08.2020 - 23.08.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

29.08.2020 - 30.08.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Vikend najem – POROKA

Vikend najem – POROKA

12.09.2020 - 13.09.2020 do 23:00:00
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

19.09.2020 - 20.09.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

10.10.2020 - 11.10.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava

Rezervacija dvorane

Rezervacija dvorane

21.11.2020
Vrsta dogodka: Rezervacija dvorane
Lokacija: Dvorana kulturni center Dornava